Immagine eroe
Torneo

Categorie di età

Category Born on or after Game length Players per team Number of matches Substitues allowed
U17 01.01.02 2x15 11 6 5
U16 01.01.03 2x15 11 6 5
U15 01.01.04 2x15 11 6 5
U14 01.01.05 2x15 11 6 5
U13/9 01.01.06 2x15 9 6 5
U13 01.01.06 2x15 11 6 5
U12/8 01.01.07 2x15 8 6 99
U11/7 01.01.08 2x15 7 6 99
           
G17 01.01.02 2x15 11 6 5
G15-B 01.01.04 2x15 11 6 5
G15-A 01.01.04 2x15 11 6 5
G13/8 01.01.06 2x15 8 6 99

Torneo sponsorizzato da